١٢ توصیه جهت تحکیم خانواده :

 

1 - نظارت بر شیوه استفاده ی فرزندان از شبکه های اینترنتی و دستگاههای خبری .

 

2 - تشویق فرزندان به پیوند با اماکن مذهبی و مشارکت در جلسات معنوی و مذهبی .

 

3 - پر کردن اوقات فراغت فرزندان با برتامه های مفید و کیفی .

 

4 - افزودن شناخت و آگاهی های عمیق در مورد دشمن شناسی و نقشه های دشمن .

 

5 - وادار کردن اعضای خانواده به مطالعه و پژوهش پیرامون آسیب شناسی بی حجابی و بی عفتی .

 

6 - مصون سازی اعضای خانواده با ایجاد تعهد در آنها و تقویت حس پاکدامنی و عفاف .

 

7 - تحکیم پیوند اولیا و مربیان با مدارس و مراکز آموزشی و کسب آگاهی از وضعیت تحصیلی آنان .

 

8 - رفع نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده در حد توان و اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادات آنان .

 

9 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در میان اعضای خانواده و شناخت مراحل و مراتب آن .

 

10 - ایجاد رابطه با نهادها و سازمانهای مؤثر برای جذب فرزندان و پرورش خلاقیت های درونی آنان .

 

11 - ترغیب افراد خانواده به روی آوردن به ورزش سالم و ایجاد زمینه ی لازم برای سلامتی روحی و جسمی آنان .

 

12 - برخورد مناسب و منطقی با مشکلات پیش رو .

 

هر موضوع دیگری می توان به این موارد اضافه کرد که به حفظ و استحکام خانواده تاثیر گزار باشد .

 

منبع : مجله پیام زن ش 228 .

 

امیدواریم زندگی خوشی داشته باشید .