والدین ثمر بخش تربیت اثر بخش

 

برگرفته از کتاب

 

جناب آقای دکتر غلام حسین عدالتی

 


الهی، ایاک نعبد و ایاک نستعین

 

l     خدایا، نعمت پدر و مادر بودن را تو به من عطا کرده ای، فرصت تربیت فرزندانمان را به من عطا کن.

 

l     خدایا! فکر فرزندم را سالم دار

 

l     خدایا! ذهن فرزندم را سالم دار

 

l     خدایا! جسم فرزندم را سالم دار

 

l     خدایا! دل فرزندم را سالم دار

 

آمین یا رب العالمین

 

 

تعطیلی در کار نیست!!

 

پدر و مادر بودن تنها وظیفه ای است که مرخصی ندارد، تعطیلات ندارد، بازنشستگی ندارد.

 

 

چند ساعت ؟

 

l     برای تعلیم رانندگی چند ساعت دوره دیده اید؟ چه قدر پول هزینه کرده اید؟

 

l     برای آشپزی چند ساعت دوره دیده اید؟ اید؟ چه قدر پول هزینه کرده اید؟

 

l     برای آرایشگری چند ساعت دوره دیده اید؟ اید؟ چه قدر پول هزینه کرده اید؟

 

l     برای خیاطی چند ساعت دوره دیده اید؟ اید؟ چه قدر پول هزینه کرده اید؟

 

برای تربیت فرزندت چند ساعت دوره دیده اید؟ چه قدر پول هزینه کرده اید؟

 

 

نامه موفقین کنکور

 

l     من از زحمات و تلاش های شما در حق خودم بسیار ممنونم.

 

l     ولی ای کاش می دانستید که زندگی فقط تحصیل نیست.

 

l     من در این جا به یک دوست نیاز دارم، ای کاش راههای دوستی خدا را به من می آموختید.

 

l     من به « نه» گفتن نیاز دارم، ای کاش روش«نه»گفتن به بسیاری از ناهنجاری های زندگی را به من می آموختید.

 

l     ای کاش مهارت های زندگی را به من می آموختید ، چون در این جا من به یک زندگی نیازمندم.

 

l     من در اینجا به ارتباط با دیگران نیاز دارم، صحبت در جمع نیاز داردم، ای کاش به من راههای حضور در جمع را آموزش می دادید.

 

l     من از سد کنکور گذشتم ، ولی پشت دیوار زندگی گیر کرده ام ، چون راه ورود به آن را هیچ کس به من نیاموخت.

 

 

 

چگونه در فرزندم اعتماد به نفس ایجاد کنم

 

l     هر بار اشتباه کرد، به جای سرزنش به او آموزش بده.

 

l     به جای خرده گیری از نقاط ضعف او، سعی کن نقاط قوت او را تقویت کنی.

 

l     آهسته در گوش او انتقاد کن و تشویق او را در شیپور بدم.

 

l     از حالا مسئولیت های کوچک را به او بسپار تا در بزرگی مسئولیت های بزرگ جامعه را بپذیرد.

 

 

پدر و مادر عزیزم بشنو:

 

l     من از شکست می آموزم، بگذارید شکست های کوچک را تجربه کنم تا مجبور نشوم تن به شکست های بزرگ بدهم.

 

l     من از طریق تجربه می آموزم، بگذارید تجارب کوچک را در خانه کسب کنم تا مجبور نشوم برای تجربه های زندگی هزینه های زیادی را در جامعه بپردازم.

 

l     به من ارزش قائل شوید تا من نیز به خودم ارزش قائل شوم چون من از شما می آموزم که چقدر ارزشمندم.

 

l     گاهی نظر مرا هم بپرسید تا من بدانم که چگونه عقاید خودم را بیان کنم.

 

 

چگونه در فرزندم اعتماد به نفس ایجاد کنم

 

l     هر بار اشتباه کرد، به جای سرزنش به او آموزش بده.

 

l     به جای خرده گیری از نقاط ضعف او، سعی کن نقاط قوت او را تقویت کنی.

 

l     آهسته در گوش او انتقاد کن و تشویق او را در شیپور بدم.

 

l     از حالا مسئولیت های کوچک را به او بسپار تا در بزرگی مسئولیت های بزرگ جامعه را بپذیرد.

 

 

پدر و مادر عزیزم بشنو:

 

l     من از شکست می آموزم، بگذارید شکست های کوچک را تجربه کنم تا مجبور نشوم تن به شکست های بزرگ بدهم.

 

l     من از طریق تجربه می آموزم، بگذارید تجارب کوچک را در خانه کسب کنم تا مجبور نشوم برای تجربه های زندگی هزینه های زیادی را در جامعه بپردازم.

 

l     به من ارزش قائل شوید تا من نیز به خودم ارزش قائل شوم چون من از شما می آموزم که چقدر ارزشمندم.

 

l     گاهی نظر مرا هم بپرسید تا من بدانم که چگونه عقاید خودم را بیان کنم.

 

 

بهترین راه تربیت کردن چیست؟

 

l     فرزندت را مثل فرزند همسایه بزرگ کن، وقتی فرزند همسایه در خانه شما میهمان است.

 

-        به او احترام می گذاری.

 

-         حالش را می پرسی.

 

-         وقتی از مدرسه بر می گردد ابتدا به سراغ کیف و نمرات او نمی روی.

 

-        در رابطه با نوع غذایش نظرش را می پرسی.

 

-        در زمان خوابیدن با او مشورت می کنی.

 

-        نظر او را در خیلی از مواقع جویا می شود.

 

-        پیش او با همسرت دعوا نمی کنی.

 

 یادت باشد فرزندت هم برای یک مدت زمانی در خانه تو میهمان است.

 

 

 

روزانه چند ساعت کار می کنید؟

 

8 ساعت، 10ساعت ، 12 ساعت ، 16 ساعت ؟

 

برای چه؟ برای آینده بچه ها؟

 

روزانه یک ساعت کمتر کار کن و یک ساعت بیشتر با بچه هایت باش. چون همان یک ساعت است که آن ها لذّت زندگی کردن را خواهند فهمید نه ساعاتی که شما به خاطر آن ها کار کرده اید.

 

 

 

سه اصل بزرگ در تربیت!

 

1-  صبــــر

 

2- صبــــر

 

3-صبــــر

 

 

 

با چه قیافه ای به خانه می آیید؟

 

l     مهم نیست که شب ها با خودتان چه به خانه می آورید.

 

l     مهم آن است که با چه قیافه ای وارد خانه می شوید.

 

 

 

دل کوچولوی بچّه ها

 

l     گاهی مشکلات آن قدر بزرگ است که فقط در دل بزرگترها جا می گیرد. وقتی مشکلات را در دل بچّه ها می ریزید شکوفه های امید در دل آن به نومیدی تبدیل می شود.

 

l     اگر یک باغبان همه مشکلاتش را به یک نهال بگوید، آن نهال از درخت شدن منصرف می شود.

 

 

 

کودک مستقلی داریم؟

 

l     وقتی تکالیفش را انجام نداده بود، شبانه آن را انجام دادی؟

 

l     وقتی رختخوابش را جمع نکرد ، آن را جمع کردی؟

 

l     وقتی کتابهایش را فراموش کرد به مدرسه ببرد، خودت با عجله بردی؟

 

l     وقتی ...

 

 او بزرگ می شود ولی رفتارهای کودکانه را به همراه دارد. او بزرگ می شود ولی بسیار کوچک است.

 

 

 

کودکی برنامه ریز و هدفمند داریم؟

 

l     به فرزندت کمک کن هر شب شش کاری که روز بعد می خواهد انجام بدهد را یاد داشت کند و

 

l      فردا شب ببیند که چقدر از برنامه های پیش بینی شده را انجام داده است و اگر کاری مانده است.

 

l      آن را در لیست کارهای فردا بیاورند و

 

l      آن وقت عادت به برنامه ریزی در فرزندان بوجود خواهد آمد.

 

 

چگونه با فرزندت رفتار می کنی؟

 

 

l     اگر فرزندت خطا کرد، خطای او را اصلاح کن، نگو به درد هیچی نمی خوری.

 

l     اگر فرزندت درس نخواند، به او کمک کن، نگو به هیچ جا نمی رسی.

 

l     اگر فرزندت صبح ها دیر از خواب بیدار شد با نوازش بلندش کن؛ نگو آدم نمی شوی.

 

l     اگر فرزندت به تو خشم نشان داد، به او محبت کن، نگو خوشبخت نمی شوی.

 

وقتی اینگونه رفتار کردی، فرزندت یاد می گیرد که به تو اعتماد کند، چون تو تکیه گاه خوبی هستی.

 

 

چگونه به فرزندت نگاه می کنی؟

 

l     والدینی که از بالا به بچه هایشان نگاه می کنند، مثل برده آن ها را می بینند.

 

l     والدینی که از روبه رو به بچه هایشان نگاه می کنند، مثل انسان آن ها را می بینند.

 

l     والدینی که در کنار فرزندان و دوش به دوش او قرار می گیرند، مثل یک دوست به آن ها نگاه می کنند.

 

l     والدینی که با بچه هایشان یکی می شوند و از نگاه فرزندان به دنیا نگاه می کنند ، لذت بچه دار بودن را می فهمند.

 

 راستی شما چگونه به فرزندانتان نگاه می کنید؟؟

 

 

چگونه به فرزندت نگاه می کنی؟

 

l     مادری به بچه اش داد زد که باز هم اتاق را کثیف کردی؟ مگر هزار بار به تو نگفتم که اتاق را کثیف نکن؟

 

l     مادر دیگری از بچه اش پرسید چه کنیم تا اتاقمان تمیز باشد؟ آن گاه فرزندش جواب داد: خوردنی ها را در آشپزخانه بخوریم ، اسباب بازی ها را در کمد، کتاب ها را در کتابخانه، و...

 

و دیگر فرزندم اتاقش کثیف نبود.

 

 

به بهشت می روی یا به ...؟

 

l     وقتی بچه هایت می خندند با آنها بخند ، نگو نخندید چون مدت هاست مثل بچه ها نخندیده ای.

 

l     وقتی بچه ها در خانه بازی می کنند ، نگو دیگر بس است ، با آنها همراه شو. چون مدت هاست مثل بچه ها بازی نکرده ای.

 

با بچه ها باش، تا مثل آنها شوی، تا کودک شوی و لذت کودکی را تجربه کنی.

 

این را بدان که انسان تا کودک نشود بزرگ نمی شود و تا کودک نشود وارد بهشت نمی شود. بهشت جای کودکان است . بهشت جای بزرگ هایی هست که معصومیت کودکان را دارند.

 

بهشت یا ...

 

آداب آموزی

 

l     مادری به فرزندش گفت: بیا این هم پول، برو بستنی بخر.

 

l     مادر دیگری دست فرزندش را گرفت و روش بستنی خریدن، سلام کردن، پول دادن، بقیه ی پول را گرفتن، تشکر کردن و بستنی خوردن را به او آموخت.

 

شما چگونه آداب را به فرزندتان می آموزید؟؟

 

 

 

 

 

 

بچّه ها را از بعضی چیزها محروم نکنیم.

 

l     طبیعت، بهترین درس ها را در اختیار بچه ها قرار می دهد آن ها را از طبیعت محروم نکنیم.

 

l     دوستان، بهترین راه اجتماعی شدن را به فرزندان ما می آموزند، آنها را از داشتن دوست محروم نکنیم.

 

l     کتاب ، بهترین راهنما برای فرزندان است، آن ها را از همان ابتدا با کتاب آشنا کنیم.

 

l     هنر، بهترین راه برای بیان خویشتن است. آنها را با هنرهای مختلف آشنا کنیم.

 

l     صحبت کردن در جمع، بهترین راه برای ابراز وجود است. بگذاریم فرزندان ما فرصت صحبت کردن در جمع را داشته باشند.

 

 

 

چگونه بچّه هایتان را تشویق می کنید؟

 

 

l     اگر همیشه با یک لحن بچه ها را تشویق کنید ، برای آن ها کهنه می شود و دیگر ارزش تشویق ندارد. بنابراین در تشویق هایتان تنوع داشته باشید.

 

l     محشر است- واقعاً عالی است- درست زدی به هدف

 

l      ای ول- چه خوب کاملاً درسته

 

l     خیلی خوب به جلو می روی- به تو افتخار می کنم

 

l     تبریک- فوق العاده است- کارت درسته

 

l     تو یک قهرمان- خیلی با شهامت هستی- هورا چه رمانتیک