سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ‏

فرزندم!

*چون تو پاره وجود منى،

* نه، بالاتر از این، تو، خود منى!

* رنجى به تو برسد، به من رسیده؛

*مرگ اگر سراغت بیاید، سراغ من آمده؛

* حال و احوال تو، حال و احوال من است‏

( حال دوست عزیز چه جنایت ها در حق فرزندان مولا علی (ع ) کردند ! )

(ترجمه بخشی از نامه سى و یکم نهج البلاغه)