اثر کتابهای دینی

یکی از علمای ربانی فرموده بودند: از یکی از شهرهای عراق به شهر دیگری می رفتم وقتی سوار قطار شدم داخل کوپه نشستم مسافرهای دیگر، زنهای بی حجاب بودند، دیدم باید این مسیر طولانی را با این زنهای بی حجاب طی کنم، گفتم چه کنم که محیط را عوض کنم، (چون آدم مسلمان وقتی در محیط گناه قرار گرفت باید سعی کند محیط را عوض کند.) 

 
یادم آمد که یک نسخه از صحیفه سجادیه را همراه دارم صحیفه را در آوردم یکی از فرازهای نورانی صحیفه را خواندم و چون اینها عرب بودند و زبان مادری آنها بود، مفاهیم را درک می کردند و می فهمیدند. 
 
دیدم کلمات نورانی صحیفه آنها را عوض کرد، یکی از آنها بلند شد یک روسری سرش کرد، یکی شون چشمانش اشک آلود شد، خلاصه محیط عوض شد بعد اتمام دعای صحیفه برگشتند به من گفتند: آقا این حرفها مال کی بود که مهم بود؟ 
 
گفتم: کلمات نورانی صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام است. گفتند: ما متاءسفانه از این معارف محروم هستیم اگر می شود این کتاب را به ما بدهید. 
 
می فرمود: با خواهش و تمنا این نسخه را از من به عنوان یادگار گرفتند. 
 
خلاصه مسلمان باید محیط را اسلامی کند یعنی از خودش رنگ بدهد، نه رنگ بگیرد، خانم مسلمان بی حجابی و بد حجابی مال کفار و بی دینان است شما که مسلمان هستید باید با بی حجابی و بدحجابی مبارزه کنی مثل امام حسین علیه السلام مثل حضرت زهرا (علیها السلام) یا مثل حضرت زینب (علیها السلام) ، که با بی حجابی و بدحجابی مبارزه کردند. ولی متأ سفانه گاهی اوقات دیده می شود مادر چادری، ولی دختر بدحجاب و بی حجاب، من نمی دانم اینها فردای قیامت جواب خدا را چه می خواهند بدهند.
 
منبع: اندیشه قم