ه گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   اگر عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشده است پس چه سرنوشتی داشته است؟قرآن کریم در دو آیه به این سؤال پاسخ می دهد. بعضی از مفسّرین معتقدند

آیه ۴۶ / آل عمران نیز سرنوشت مسیح را مشخص می کند.

«بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً» (۱۵۸ / نساء)

بلکه خداوند او را به سمت خودش بالا برد و خداوند توانا و حکیم است.

علامه طباطبایی راجع به کیفیت بالا آوردن مسیح معتقد است:

برحسب سیاق این آیه می توان گفت جسم و روح با هم بالا رفته اند نه آن که اوّل مرده سپس خدا روحش را به سوی خود بالا برده است، امّا در این صورت چنین بالا آوردنی هم با قتل می سازد و هم با مرگ طبیعی پس این بالا آمدن یک نوع نچات بخشی بوده که خدا بدان وسیله عیسی رااز دست آنان نجات داده است. با توجه به معجزات مختلفی که در قرآن آمده است، حفظ حیات عیسی علیه السلام به طوری که عادی نباشد توسط خدا دور از ذهن نیست.(۱)

«إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسی إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رافِعُکَ إِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا» (۵۵ / آل عمران).

هنگامی که خدا گفت: ای عیسی من تو را اخذ نموده، به قرب خود بالا برم و تو را از معاشرت کافران پاک کنم.

کلمه «مُتَوَفِّیکَ» در این آیه می تواند سؤال برانگیز باشد چرا که شاید به یاد کلمه «فوت» بیفتیم که معمولاً به معنی «مردن» استفاده می شود. در تفسیر المیزان و تفسیر نمونه جواب این سؤال آمده است.

در قرآن، کلمه «توفّی» فقط به معنی مردن نیست که بعضی از آیات قرآن این

*****

۱ – تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، بنیاد علمی و فکری طباطبایی، ج ۵، ص ۲۱۰ و ۲۱۱٫

موضوع را تأیید می کند.(۱)

«فَوْت» به معنی از دست رفتن است اما «تَوَفّی» از ماده «وفی» به معنی «تکمیل کردن چیزی» است پس طبق این آیه لزوما عیسی علیه السلام نمرده است. (۲)

همچنین در تفسیر نمونه مراد از «مُطَهِّرُکَ» چنین آمده است:

در این آیه پاکیزه کردن عیسی به او بشارت داده شده که منظور از آن یا نجات از افراد پلید است و یا نجات از تهمت های ناروا و توطئه های ناجوانمردانه و یا به معنی بیرون بردن مسیح علیه السلام از آن محیط آلوده است. (۳)

*****

۱ – تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، بنیاد علمی و فکری طباطبایی، ج ۳، ص ۳۶۱ و ۳۶۲٫

۲ – تفسیر نمونه، استاد مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲، ص ۵۶۹٫

آیات فوف (۱۵۸ نساء و ۵۵ آل عمران) مشخص می کنند که سرنوشت مسیح این بوده است که به سمت خدا بالا رفته است اما بعضی مفسّرین معتقدند آیه ۴۶ / آل عمران و ۱۱۰ / مائده نیز چون از سخن گفتن عیسی در سن کهولت برده برمی دارد، پس مشخص می کند که عیسی بعد از رفتن نزد خدا به زمین بازمی گردد و تکلّم می کند.

«وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلاً وَ مِنَ الصَّالِحینَ» (۴۶ / آل عمران)

و با مردم در گهواره و در سن کهولت صحبت می کند و از شایستگان است.

در قسمت «تکلم در گهواره» بیان کردیم که مراد از «وَ کَهْلاً» این است که مسیح همانطور در گهواره سخن می گفت که در سن کهولت سخن می گوید. بعضی از

۱ – تفسیر نمونه، استاد مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲، ص ۵۷۰٫

مفسّرین بر این عقیده اند که معنی «وَ کَهْلاً» می تواند تصدیقی باشد بر این که بعد از این که او به نزد خدا رفت، در زمان ظهور حضرت مهدی بر زمین برمی گردد و ایشان را تصدیق می کند. در تفسیر نمونه آمده است:

به علاوه می تواند تأییدی باشد بر رفتن او به آسمان و بازگشت او به میان مردم در زمان ظهور امام زمان. (۱)

*****

۱ – تفسیر نمونه، استاد مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲، ص ۵۵۰٫

منبع: شفقن