صدقه دفع بلا مى‏کند. «1»

حج، انسان را از فقیر شدن بیمه مى‏کند. «2»

زکات مال را بیمه مى‏کند. «3»

عفو از مردم، کلید عفو الهى از ماست. «4»

 
صله رحم، عمر را طولانى مى‏کند. «5»
 
نماز، انسان را از فحشا و منکر باز مى‏دارد. «6»
 
کارهاى نیکوى شما، گناهانتان را از بین مى‏برد. «7»
 
عقیقه، وسیله بیمه کردن نوزاد از خطرات است.
 
استعاذه و دعا، انسان را از خطرات نجات مى‏دهد. «8»
 
دورى از ناز و کرشمه، زنان را گزند افراد هوسباز حفظ مى‏کند. «9»
 
توحید و ولایت على بن ابیطالب، دژى است که انسان را از طاغوت‏زدگى حفظ مى‏کند. «10»
 
روزه، وسیله سلامتى است. «11»
 
قناعت، کلید عزت است. «12»
 
احسان ما به مردم، سبب احسان خداوند و مردم به ما مى‏شود. «3 1 »
 
زهد، رمز رحمت است. «14»
 
یاد خدا، تنها وسیله آرامش است. «15»
 
به هر حال براى گسترش و احیاى معروفها باید مردم را با آثار و برکات دنیوى و اجر اخروى آنها آشنا کنیم.
 
 ______________________________
(1)- الصدقه تستدفع البلاء (رقم 166/ 2)
 
(2)- خطبه 110
 
(3)- حصنوا اموالکم بالزکاة (بحار 10، ص 99)
 
(4)- وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا الاتُحِبُّونَ انْ یَغْفِرَاللَّهُ لَکُم (نور/ 22)
 
(5)- صلة الارحام تنسى الاجال (غرر)
 
(6)- انَّ الصَّلوةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر (عنکبوت/ 45)
 
(7)- انَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیّئات (هود/ 114)
 
(8)- بالدعاء یستدفع البلاء (غرر 3737/ (213/ 3)
 
(9)- فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَولِ فَیَطْمَعَ الّذى‏ فى‏ قَلْبِهِ مَرَض (احزاب/ 32)
 
(10)- کلمه لا اله الا الله حصنى ولایة على بن ابیطالب حصنى‏
 
(11)- صوموا تصحوا (بحار 62/ 67، روایة 45)
 
(12)- القناعة عزّ (غرر/ 900/ (25/ 1)
 
(13)- انْ احْسَنْتُم احْسَنْتُم لَانْفُسِکُم (اسراء/ 7)
 
______________________________
(14)- ازهد فى الدنیا تنزل علیک الرحمة (غرر)
 
(15)- الا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب (رعد/ 28)
 
                                                 امر به معروف و نهى از منکر، ص: 57