اگه این جوان توانسته پس ما هم می توانیم 

 

یا فاطمه دست ما را هم بگیر 

 

برای شنیدن فایل صوتی بر روی فلش قرمز کلیک نمایید