فرزندم !

* یار و یاور پَست و دوست متهم، فایده‏اى به حال آدم ندارند.

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه