فرزندم !

* نسبت به دشمن، با گذشت و فضیلت رفتار کن‏ که این، از هر دو نوع پیروزى، شیرین‏ تر است.

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه