فرزندم !

اگر کسى به تو خوش‏بین است، تو کارى کن تا واقعاً خیالش درست از کار درآید.

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه