فرزندم !

نباید به فامیل و خانواده‏ات، کمتر از آدم‏هاى دیگر توجه کنى.

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه