پیامبر (ص) – به روایت امام صادق (ع)، از پدرش امام محمد باقر (ع) - می‌فرمایند: مردی بر در خانه پیامبر (ص) ایستاد و اجازه ورود خواست... چون پیامبر (ص) خواست بیرون آید در اطاق خود کاسه چرمین کوچکی دید که آب داشت، کمی ایستاد و در آن نگاه کرد تا ریش خود را صاف و مرتب کند؛ هنگامی که به درون خانه بازگشت عایشه گفت: یا رسول‌الله، تو سرور فرزندان آدمی و فرستاده پروردگار جهانیانی! در برابر این کاسه چرمین (که کمی آب دارد) می‌ایستی و سر و ریشت را صاف می‌کنی؟! فرمود: ای عایشه! خدا دوست دارد هنگامی که بنده مومنش به نزد برادر خود می‌رود، خود را مرتب و آراسته کند. 

امام علی (ع) می‌فرمایند: هر یک از شما هنگامی که به دیدار برادر خویش می‌رود، باید چنان خود را مرتب و آراسته کند که برای یک بیگانه چنین می‌کند، بیگانه‌ای که (با او رودرواسی دارد و) می‌خواهد او را به بهترین هیئت ببیند. 

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی